18. augusta 2016

Súkromný sektor

Pre organizácie súkromného sektora ponúkame:

  • kompletnú prípravu europrojektu, od vytvorenia žiadosti na základe presných požiadaviek klienta, cez zabezpečenie všetkých relevantných príloh k žiadosti, podanie žiadosti, až po odborné poradenstvo a následný dohľad nad dodržiavaním zmluvy, tak, aby si klient v každej fáze projektu mohol byť istý úspechom projektu: ODKAZ NA STRÁNKU
  • kompletné obstaranie tovarov, služieb a prác v prostredníctvom elektronických aukcií (ďalej len “EA”): ODKAZ NA STRÁNKU