Europrojekty

Verejné obstarávanie

Vitajte na stránke rk Service

pre našich klientov ponúkame rozličné druhy služieb:

Verejné obstarávanie

Pre našich klientov ponúkame spracovanie verejných obstarávaní, nákup cez EKS, poradenstvo pri príprave všetkých podkladov na základe zákona.

VEREJNÁ SPRÁVA
SÚKROMNÝ SEKTOR

Europrojekty

Dlhodobo sa venujeme spracovaniu a príprave europrojektov najmä v oblasti inovácií, vedy a výskumu a školstva. Máme za sebou viac ako 30 realizovaných projektov.

VEREJNÁ SPRÁVA
SÚKROMNÝ SEKTOR

Aukcie + EKS

Elektronické aukcie a EKS Vám umožnia výrazne znížiť náklady na obstaranie tovarov či služieb a sprehľadniť vytváranie dodávateľských reťazcov. Využite ich veľké možnosti.

VEREJNÁ SPRÁVA
SÚKROMNÝ SEKTOR

Informačné systémy

Pre malé a stredné spoločnosti vieme navrhnúť, naprogramovať a zaviesť informačný a databázový systém, vytvorený Vám na mieru. Bez vysokých nákladov a ťažkostí.

INFORMAČNÉ SYSTÉMY

Naše skúsenosti

Naša spoločnosť sa venuje problematike verejného obstarávania od roku 2003 (najskôr ako “FO”). V rámci verejného sektora sa zameriavame na poskytovanie komplexných služieb pre školy a školské zariadenia, kultúrne a sociálne zariadenia, obce. Tieto organizácie odbremeňujeme od všetkých povinností verejného obstarávania a preberáme tak z ich pliec zodpovednosť za dodržiavanie obstarávania tovarov, služieb a prác. Okrem toho zabezpečujeme aj prípravu opisných formulárov na použitie v Elektronickom kontraktačnom systéme, čím minimalizujeme riziko dodania tovarov, služieb a prác nezodpovedajúcich požiadavkám obstarávateľa. V rámci súkromného sektora sa zameriavame na poradenskú činnosť pri príprave, spracovaní a odovzdaní súťažných podkladov, čím minimalizujeme riziko vylúčenia uchádzača z procesu verejného obstarávania z dôvodu často drobných formálnych nedostatkov. Okrem toho sme úspešne realizovali množstvo elektronických aukcií, ktoré priniesli obstarávateľom významné úspory predovšetkým v oblasti zabezpečenia tovarov, nevyhnutných pre základný chod firiem. Spoločnosť má bohaté skúsenosti so spracovaním europrojektov predovšetkým v oblasti inovácií a technológií, ale aj v oblasti školskej, sociálnej a v oblasti vedy a výskumu. Od roku 2011 vypracovala pre svojich klientov viac ako 30 projektov s 98,2% úspešnosťou. Následne zabezpečovala pre uvedené projekty kompletný proces verejného obstarávania, žiadosti o platbu ako aj monitorovania projektu až do jeho úplného ukončenia.

 • Europrojekty

  počet schválených europrojektov

 • Verejné obstarávanie

  počet realizovaných verejných obstarávaní

 • elektronické aukcie

  zrealizované elektronické aukcie

 • Informačné systémy

  vytvorené informačné systémy

Aktuálne výzvy